ขั้นตอนสั่งซื้อ และชำระเงิน  

1.ส่งไฟล์งานตัวอย่าง นามสกุล อะไรก็ได้ หากยังไม่มีแบบ ก็สามารถ อธิบายทีมช่างถึงความต้องการของในแบบ นั้นๆ ทางร้านทราบว่าจะสกรีนเสื้อจำนวนกี่ตัว ใช้ผ้าประเภทอะไร สีอะไร ลูกค้านำผ้ามาเอง หรือ ใช้ผ้าของทางร้าน และ ต้องการใช้วันไหน
2. ระบุตำแหน่งสกรีน รวมถึงตำแหน่งงานที่ต้องการพิมพ์บนเสื้อ เช่น วัดจากคอปกลงมากี่นิ้ว อยู่ด้านขวา กลาง หรือซัายของตัวเสื้อ
3. ระยะเวลาดำเนินการจะอยู่ที่ 3 - 7 วันขึ้นอยู่กับปริมาณงานสกรีน
4. ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้ามารับเสื้อที่ร้าน หรือ นัดเจอสถานที่ๆสะดวก

ขั้นตอนจำระเงิน

-เสื้อพร้อมสกรีน หรือผ้าพร้อมสกรีน จะมีค่ามันจำ 50% ของราคาสินค้าทั้งหมด

-ลูกค้านำเสื้อ หรือผ้ามาเอง ไม้มีค้ามัดจำ ชำระทั้งหมดเมื่องานเสร็จเรียบร้อย

 
id line: 0652321967
0652321967 , 0873685794
jeszada9@gmail.com
 
  • ÃéÒ¹à¨É®Ò Ê¡ÃÕ¹ ÃѺʡÃÕ¹àÊ×éÍ Ê¡ÃÕ¹»éÒ ʡÃÕ¹¼éÒ㺠ʡÃÕ¹àµç¹·ì Ê¡ÃÕ¹¡Ñ¹ÊÒ´ ªÑ¡ÃÍ¡ ºéÒ¹á¾éÇ Ê¡ÃÕ¹·Ø¡ª¹Ô´ Ê¡ÃÕ¹ÊÁØ·ÃÊҤà ºéÒ¹á¾éÇ Ê¡ÃÕ¹ÍÓàÀÍàÁ×ͧÊÁØ·ÃÊҤà ʡÃÕ¹àÊ×éÍÊÁØ·ÃÊҤà ʡÃÕ¹¡ÃÐà»ëÒÊÁØ·ÃÊҤà ʡÃÕ¹¼éÒãºÊÁØ·ÃÊҤà ʡÃÕ¹¼éÒÊÁØ·ÃÊҤà ʡÃÕ¹»éÒ¡ÃзØèÁẹ Ê¡ÃÕ¹ºéÒ¹á¾éÇ ¡ÃзèØÁẹ àÁ×ͧÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã